Herkomst vlinders

Hoe komen we aan onze vlinders?

De vlinders worden gekocht bij verschillende entomologen die over de hele wereld natuurbeschermingsboerderijen bezitten. Entomologen zijn wetenschappers op het gebied van insecten. De vlinders uit onze collectie maken deel uit van een zogenoemde Conservation Breeding Programme. Dat is een programma dat garandeert dat de vlinders hun volledige levenscyclus in goede en gezonde omstandigheden hebben doorlopen.

Steun lokale vlinderboerderijen 

/images/HERKOMST%20Euploa%20uit%20cocon.jpgDoor vlinders van dit soort vlinderboerderijen te kopen, steunen we de lokale gemeenschappen en zijn we een belangrijke partij geworden in het beschermen van het milieu tegen vernietiging van leefgebieden en het toenemende verlies aan biodiversiteit over de hele wereld. Onze vlinders komen uit Zuid-Amerika, Europa, delen van Azië en Centraal-Afrika.

Deze speciale kweekboerderijen vormen een belangrijke bron voor de instandhouding van de soorten door populaties te beheren en waar nodig te herintroduceren. Een groot aantal inheemse vlinders wordt via deze boerderijen uitgezet in het wild om de groei van die populatie voort te zetten. Een bestelling bij ons helpt dus om ervoor te zorgen dat de regenwouden gevuld blijven met deze prachtige dieren. 

Goed voor de vlinder, goed voor de bevolking

Deze werkwijze is goed voor de vlinder en goed voor lokale bevolking. Elke vlinder heeft, net als alle diersoorten, als grootste drijfveer zich voort te planten. Bij deze speciale vlinderboerderijen krijgen de dieren alle ruimte en mogelijkheden om dat te doen. Nadat de voortplanting heeft plaatsgevonden en de vlinder een mooi plekje heeft gevonden om haar eieren te leggen, zit het levenswerk erop. De reis is voltooid. De meeste van onze vlinders sterven wanneer hun doel is bereikt. Zo heeft de Atlasvlinder - een van de grootste vlinders ter wereld - niet eens het vermogen om zichzelf te voeden dus leeft de soort vaak maar een dag of vijf. 

/images/HERKOMST%20Cocon%20met%20atlasvlinder.jpgVoor de lokale bevolking vormen de fokboerderijen een ecologisch duurzame inkomstenbron. Veel mensen in ontwikkelingslanden zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van houtkap, landbouw en palmolieplantages, maar dit zijn ook de belangrijkste oorzaken van ontbossing, koolstofemissies, het uitsterven van diersoorten en klimaatverandering. Door vlinders te kweken kan de lokale bevolking ook op een andere manier voor inkomsten zorgen. Insectenkweekprogramma's bieden dus een levensvatbare duurzame alternatieve bron van inkomsten en bevorderen zowel natuurbehoud als gemeenschapsontwikkeling.

Bekijk onderstaand filmpje van een kweekboerderij uit Costa Rica eens. Het geeft een goede indruk hoe zulke butterflyfarms te werk gaan. 

(Esc)

Zoeken in de website

Gevonden: